0033 (0) 9 67 06 93 80 [email protected]

algemene voorwaarden

De volgende boekingsvoorwaarden vormen de basis van uw Vakantiecontract met Bereik 4de Alpen. Ze beschrijven onze respectieve rechten en plichten en u dient ze daarom aandachtig te lezen.

1. Uw boeking maken.

Om uw boeking te maken, moet u ons online boekingsformulier invullen. Dit moet worden ingevuld door de groepsleider (die minimaal 18 jaar oud moet zijn) namens alle personen die op het boekingsformulier staan vermeld en waarmee u bevestigt dat u akkoord gaat met deze boekingsvoorwaarden. De partijleider is verantwoordelijk voor alle betalingen die verschuldigd zijn met betrekking tot de aangeschafte arrangementen, maar individuen in de groep kunnen betalingen doen. De partijleider hoeft alleen maar aan elk partijlid de inloggegevens zodat u toegang heeft tot de boekingsmap en de betaling kunt uitvoeren. Zodra wij uw boekingsaanvraag hebben ontvangen, accepteren wij uw boekingsaanvraag en krijgt u toegang tot een online boeking. U heeft vervolgens 48 uur de tijd om uw aanbetaling te betalen om vervolgens uw boeking veilig te stellen. Alle prijzen op onze website zijn in euro’s. De boeking is pas definitief als wij een aanbetaling van € 200,- hebben ontvangen euro per persoon bij het boeken van een verzorgde vakantie of in het geval van een zelfstandige woning 25% van de totale kosten van de huurprijs van de woning. Als u 8 weken of minder voor vertrek reserveert, dient de volledige betaling op het moment van boeking te worden voldaan. Bovendien is het van essentieel belang dat u tijdens het boeken een passende verzekering afsluit.

2. Betaling.

Zoals hierboven vermeld, een betaling van 200 euro per persoon voor catering of 25% van het totaal voor self-catering, moet worden voldaan voordat we uw vakantie kunnen bevestigen. Voor boekingen die 8 weken of minder voor vertrek worden gemaakt, is volledige betaling vereist op het moment van boeking. Het saldo van de reissom dient uiterlijk 10 weken voor vertrek door ons ontvangen te zijn. Als de betaling niet volledig en op tijd is ontvangen, behouden wij ons het recht voor om uw boeking te behandelen als geannuleerd door jou. In dit geval de annulering De kosten vermeld in artikel 7 hieronder zijn verschuldigd. U kunt betalen per MasterCard of Visa-creditcards in euro of door bankoverschrijving op onze Franse rekening of als jij de voorkeur geven aan Als u in pond sterling per bankoverschrijving wilt betalen (we gebruiken HiFX om de huidige wisselkoers te berekenen), houd er dan rekening mee dat we slechts één betaling per bankoverschrijving per boeking accepteren.

3. Je contract.

Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van onverkochte eigendommen op elk moment te verhogen of te verlagen voordat uw boeking wordt bevestigd. Er ontstaat een bindend contract tussen ons wanneer u de volledige aanbetaling heeft gedaan. . Eventuele extra faciliteiten of diensten die u aan uw boeking toevoegt, kunnen extra kosten met zich meebrengen.

4. Beveiliging/schadeborg voor zelfstandige eigendommen

Een borgsom van € 1000,- per chalet (een pre-autorisatie van dit bedrag wordt geregistreerd op de creditcard van de klant) voor elke huurperiode is vereist in geval van bijvoorbeeld verlies of schade aan de woning of de inhoud ervan, of wanneer de woning wordt achtergelaten zonder dat de onderstaande checklist voor het einde van het verblijf is ingevuld. Als de accommodatie in overeenstemming met het bovenstaande wordt achtergelaten, wordt er een pre-autorisatie uitgevoerd geannuleerd door ons na uw verblijf. Het door deze clausule gereserveerde bedrag beperkt de aansprakelijkheid van de Klant echter niet Bereik4dealpen.

Einde verblijf en verlaten van het chalet

Gelieve het chalet vóór 10.00 uur te verlaten, aangezien we het chalet moeten inleveren voor de volgende aankomsten. Wij vragen u:

 • Verwijder al het afval en recycling en breng het naar de dichtstbijzijnde afvalbakken.
 • Verwijder gebruikte bedden (geen matrasbeschermers) en laat al het gebruikte beddengoed en handdoeken in bad of douche liggen.
 • Maak de keuken grondig schoon, kookplaat, ovens, magnetron, koelkast, vriezer.
 • Al het servies, kookgerei, glazen en bestek moeten schoon zijn en netjes opgeborgen.
 • Ruim de vaatwasser uit
 • Verwijder of plaats eventueel overgebleven voedsel in een doos/zak
 • Schone barbecue
 • Sluit alle ramen en dakramen
 • Doe alle lichten uit
 • Laat gebruikte liftpaskaarten achter

Als u echter niet van plan bent het bovenstaande te doen en de schoonmaakborg (€ 200,- afgetrokken van de borg) verliest, laat het ons dan weten.

5. Verzekeringen.

U dient voldoende verzekerd te zijn voor uw vakantie. Bergsportvakanties brengen een element van gevaar met zich mee en klanten moeten gedekt zijn door een passende verzekeringspolis.

6.Wijzigingen door u.

Als u wijzigingen in uw afspraken wilt aanbrengen nadat deze zijn bevestigd, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via e-mail. Terwijl wij dat wel zullen doen avontuur om u te helpen, kunnen we niet garanderen dat we aan dergelijke verzoeken kunnen voldoen. Waar mogelijk zijn de volgende administratiekosten van toepassing: -
Wijziging van de heen- en/of terugkomstdatum van de vakantie wordt behandeld als annulering en opnieuw boeken – annulering Er zijn kosten van toepassing zoals uiteengezet in artikel 7.

7. Annulering door jou.

Mocht u of een lid van uw gezelschap de door u gekozen vakantie moeten annuleren nadat deze is bevestigd, dan moet de hoofdpersoon die het boekingsformulier heeft ingevuld ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen via e-mail. Annulering Er zijn dan kosten verschuldigd zoals hieronder uiteengezet om ons te compenseren voor de kosten van het maken van uw boeking en het risico dat we uw boeking mogelijk niet kunnen doorverkopen. geannuleerd arrangementen. Deze kosten worden berekend vanaf de datum van schriftelijke kennisgeving van de annulering wordt door ons ontvangen.

Termijn voor vertrek waarbinnen schriftelijke kennisgeving van annulering wordt door ons ontvangen annulering aanklacht zal zijn.

Langer dan 10 weken = Aanbetaling
Minder dan 10 weken = 100%

Afhankelijk van de reden voor annulering, kunt u deze mogelijk terugvorderen annulering kosten (minus een eventueel van toepassing zijnd eigen risico) volgens de voorwaarden van uw verzekeringspolis.

8. Wijzigingen door ons.

Onze vakanties worden maanden van tevoren gepland. Het is daarom soms helaas noodzakelijk om wijzigingen door te voeren, zoals datumwijzigingen, kamerwijzigingen of chaletwijzigingen. De meeste veranderingen zullen van kleine aard zijn. Heel af en toe kan het nodig zijn om een significante verandering door te voeren. Belangrijke wijzigingen zijn onder meer: een wijziging van de accommodatie naar een lagere categorie of standaard voor de gehele of een aanzienlijk deel van uw vakantie; een wijziging in het accommodatiegebied voor de gehele of een aanzienlijk deel van uw vakantie of de intrekking van een aanzienlijk aantal van onze geadverteerde activiteiten/diensten voor de gehele of een aanzienlijk deel van uw vakantie. De meeste andere wijzigingen worden behandeld als ‘kleine’ wijzigingen. Als het nodig is om vóór vertrek een belangrijke wijziging door te voeren, zullen wij u zo snel mogelijk informeren. Als er tijd is om dit vóór vertrek te doen, bieden wij u de keuze uit: -

 • Het accepteren van de gewijzigde afspraken zoals aan u medegedeeld
 • Een alternatieve vakantie kopen, van een vergelijkbare kwaliteit, indien beschikbaar (als de vakantie goedkoper is dan de oorspronkelijke, betalen wij het verschil terug, als deze duurder is, moet u het verschil bijbetalen)
 • Uw vakantie annuleren en een volledige en snelle terugbetaling ontvangen van alle aan ons betaalde bedragen.

 

9. Annulering door ons.

Heel af en toe kan het nodig zijn een bevestigde vakantie te annuleren. Wij moeten ons het recht daartoe voorbehouden. Wij zullen echter niet binnen 10 weken na vertrek annuleren, tenzij u er niet in bent geslaagd de volledige en tijdige betaling te doen of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van ongebruikelijke en onvoorzienbare omstandigheden buiten onze macht, waarvan wij de gevolgen niet konden hebben. zelfs met de nodige zorgvuldigheid vermeden. Waar uw vakantie is geannuleerd anders dan als gevolg van uw betalingsachterstand, bieden wij u de keuze om een alternatieve vakantie van een vergelijkbaar niveau te kopen, indien beschikbaar (als de vakantie goedkoper is dan de oorspronkelijke, betalen wij het verschil terug, als deze duurder is, u zult het verschil moeten betalen) of u krijgt een volledige en snelle terugbetaling van alle bedragen die u aan ons heeft betaald.

10. Overmacht.

Het spijt ons dat we geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden of enige compensatie kunnen betalen wanneer de uitvoering of onmiddellijke uitvoering van onze contractuele verplichtingen wordt verhinderd of beïnvloed door 'forcering'. overmacht'. In deze boekingsvoorwaarden wordt 'force overmacht' betekent elke gebeurtenis die wij of de leverancier van de dienst(en) in kwestie, zelfs met de nodige zorgvuldigheid, niet konden voorzien of vermijden. Dergelijke gebeurtenissen kunnen oorlog of oorlogsdreiging, rellen, burgeroorlog, epidemie, pandemie, terroristische activiteit, arbeidsconflicten, natuur- of kernrampen, ongunstige weersomstandigheden, brand en alle soortgelijke gebeurtenissen buiten onze controle omvatten.

11. Onze aansprakelijkheid jegens u.

Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van ons contract met u correct worden uitgevoerd, behoudens de volgende uitzonderingen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden als een niet-nakoming of onjuiste prestatie te wijten was aan: -
1. de handeling(en) en/of nalatigheid(en) van de betrokken perso(o)n(en) of enig lid(leden) van hun partij of
2. die van een derde partij die geen verband hield met het aanbieden van uw vakantie en die onvoorzienbaar of onvermijdelijk waren of
3. een gebeurtenis die wijzelf of de leverancier van de betreffende diensten zelfs met de nodige zorgvuldigheid niet hadden kunnen voorzien of voorkomen.
4. ACTIVITEITEN MET REACH4THEALPS – als u activiteiten uitvoert met een lid van Bereik 4de Alpen personeel of vertegenwoordiger van Bereik 4de Alpen, Bereik 4de Alpen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor letsel, ongeacht de oorzaak ervan. Klanten moeten te allen tijde hun eigen gebruiken oordelen op basis van hun capaciteiten, en alle activiteiten zijn op eigen risico.
In alle gevallen, behalve waar persoonlijk letsel, ziekte, overlijden, verlies en/of schade aan en/of van bagage of persoonlijke bezittingen (inclusief geld) het gevolg is of een lagere limiet van toepassing is, is onze maximale aansprakelijkheid echter beperkt tot tweemaal de prijs (exclusief verzekering premies en wijzigingskosten) betaald door of namens de betrokkene(n) in totaal. In geval van verlies en/of schade aan en/of van bagage of persoonlijke bezittingen (waaronder geld) is onze aansprakelijkheid beperkt tot € 25,- per persoon, aangezien er van u wordt uitgegaan dat u zich op het moment van boeking voldoende verzekerd heeft. Wanneer een claim of een deel van een claim betrekking heeft op of gebaseerd is op door ons gemaakte reisarrangementen die worden verzorgd door een lucht-, zee-, spoor- of wegvervoerder, of op een verblijf in een hotel, is het maximale bedrag dat wij u hiervoor moeten betalen van die claim of een deel van de claim, indien wij op welke grond dan ook aansprakelijk worden gesteld jegens u, is het maximale bedrag dat door de vervoerder of de betrokken hotelhouder zou moeten worden betaald op grond van het toepasselijke internationale verdrag (bijv Verdrag van Warschau of Verdrag van Athene) in die situatie. U moet alle betalingen crediteren die u verschuldigd bent of ontvangt van een vervoerder of hotelhouder en die op enigerlei wijze verband houdt met de betreffende claim. Daarnaast moet u onszelf en onze verzekeraars alle medewerking verlenen.

12. Klachten.

Mocht u tijdens uw vakantie bij ons reden hebben om te klagen, dan dient u dit direct aan een medewerker te melden. Door klachten vroegtijdig te melden, kunnen deze vaak snel worden afgehandeld, zodat de rest van de vakantie naar tevredenheid kan doorgaan. Als u na uw eerste klacht nog steeds niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de chaletmanager. Het is in uw belang om deze procedure te volgen, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, of als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld, heeft u vanaf het einde van de vakantie 28 dagen de tijd om ons een volledige brief te schrijven. details. Voor alle klachten en claims waarbij geen sprake is van persoonlijk letsel, ziekte of overlijden, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden als u de klacht of claim niet geheel in overeenstemming met dit artikel meldt.

13. Gebruik van zwembad, bubbelbaden en sauna's

13.1     Het gebruik door klanten van zwembaden, bubbelbaden, sauna's en andere spafaciliteiten (beschikbaar in sommige accommodaties) is op eigen risico en Reach4thealps aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of verwondingen opgelopen tijdens het gebruik van deze faciliteiten.

13.2     Houd u aan de mededelingen in de chalets over toegestaan gebruik en zorg ervoor dat u zich aan eventuele regels en veiligheidsaanbevelingen houdt.

13.3     Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om alle instructies met betrekking tot het gebruik van dergelijke faciliteiten op te volgen en kinderen moeten te allen tijde onder toezicht staan van een volwassene in het gezelschap van de Klant.

13.4     Klanten wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn bij het verlaten of betreden van de buitenspafaciliteiten bij temperaturen onder het vriespunt.

13.5     Houd er rekening mee dat de hot tubs normaal gesproken gedurende ten minste één dag tijdens uw verblijf buiten gebruik zijn, terwijl ze worden schoongemaakt. Mocht er tijdens uw verblijf een recreatievoorziening in onze chalets om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij niet garanderen dat wij deze tijdens uw vakantie kunnen repareren of vervangen en bieden wij in dat geval geen compensatie voor ongemak of beperkt gebruik.

14. Voorwaarden leveranciers.

Houd er rekening mee dat op alle diensten de voorwaarden van de betreffende leverancier van toepassing zijn. Sommige van deze voorwaarden kunnen de aansprakelijkheid van de leverancier jegens u beperken of uitsluiten, meestal in overeenstemming met de toepasselijke internationale verdragen. Kopieën van de voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn op verzoek verkrijgbaar.

15. Speciale verzoeken.

Als u een speciaal verzoek heeft, vermeld dit dan duidelijk op uw boekingsformulier of doe dit na het reserveren schriftelijk. Een speciaal verzoek is pas bindend als wij schriftelijk hebben bevestigd dat hieraan zal worden voldaan. Daarom zal het niet voldoen aan een speciaal verzoek geen contractbreuk van onze kant zijn, tenzij we schriftelijk hebben ingestemd met het leveren van een dergelijke dienst of voorziening. Als wij verzoeken doorgeven aan leveranciers of andere dienstverleners (bijvoorbeeld skischolen of luchtvaartmaatschappijen), kunnen wij niet garanderen dat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, ook al hebben wij bevestigd dat ze zijn doorgegeven. Als u een medisch probleem of een handicap heeft die van invloed kan zijn op uw vakantie, moet u ons dit tijdens het boeken schriftelijk melden en alle details vermelden. Als we redelijkerwijs het gevoel hebben dat we niet goed aan uw specifieke behoeften kunnen voldoen, moeten we ons het recht voorbehouden om uw boeking te weigeren of te annuleren wanneer we de volledige details te weten komen als u deze niet verstrekt op het moment van boeking.

16. Uw huisdier meenemen

Wij accepteren ALLEEN maximaal 2 goed opgevoede kleine/middelgrote honden per accommodatie met schriftelijke voorafgaande toestemming. Als we akkoord gaan, wordt uw borg met € 500 verhoogd en is de overeenkomst onderworpen aan ons huisdierenbeleid hieronder.
Als u in een van onze cateringchalets verblijft, dient u alleen te verblijven om uw hond mee te nemen. Er wordt een borg van € 500 aan uw boeking toegevoegd en u moet zich aan het onderstaande beleid houden. Uw chaletgastheren zijn niet verantwoordelijk voor het opruimen van uw hond.

Reach4thealps huisdierenbeleid

1. Eigenaars zorgen voor alle vaccinaties; Vlooien- en wormbehandelingen zijn up-to-date.
2. Honden zijn zindelijk, gedragen zich goed en verstoren de rust niet door te blaffen.
2. Honden zijn niet toegestaan op meubels, met name op banken en bedden.
3. Honden worden niet gewassen of gedoucht in de badkamers van het chalet, maar worden buiten gewassen met een tuinslang.
4. Honden mogen niet zonder toezicht in de accommodatie worden achtergelaten, tenzij ze in een hondenbench zitten of zonder toezicht in de tuin worden achtergelaten.
5. Eventuele poep wordt meteen opgepakt en op de juiste manier afgevoerd.
6. Als honden tijdens een wandeling nat worden, worden ze bij thuiskomst grondig afgedroogd. Voor deze klus dient u uw eigen handdoeken mee te nemen
7. De eigendommen zullen op de dag van vertrek vrij zijn van hondenhaar of pootafdrukken. Voor elk haarspoor op het meubilair als gevolg van het negeren van punt 2 wordt een bedrag van € 150 in mindering gebracht op de borg.
We zijn er zeker van dat alle verantwoordelijke eigenaren van gezelschapsdieren zich hier graag voor zullen aanmelden. Als u vragen heeft, stel ze gerust, wij zijn er om u te helpen.
Om toegang te kunnen blijven bieden aan eigenaren van gezelschapsdieren, vragen wij uw medewerking bij het naleven van ons bovenstaande beleid.
Houd er rekening mee dat als er extra schoonmaak nodig is als gevolg van het niet naleven van ons huisdierenbeleid, wij extra schoonmaakkosten in rekening brengen, die van de borg worden afgetrokken.

17. Vertraging.

Het spijt ons dat we u niet kunnen helpen in geval van vertraging op uw heen- of terugreispunt. Zie sectie 19 als u een transfer bij ons heeft geboekt.

18. Gedrag.

Wanneer u bij ons een vakantie boekt, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door u of een lid van uw reisgezelschap. Dergelijke schade of verlies moet op dat moment volledig worden betaald aan onszelf of de betrokken derde partij. Als u dit nalaat, moet u ons vrijwaren van eventuele claims (inclusief juridische kosten) die later tegen ons worden ingesteld als gevolg van uw handelen. Wij verwachten van alle cliënten dat zij rekening houden met andere mensen. Als u of een lid van uw partij zich naar onze redelijke mening of naar de redelijke mening van een andere persoon met autoriteit op een zodanige manier gedraagt dat dit ongemak, gevaar of ergernis veroorzaakt of waarschijnlijk zal veroorzaken voor een derde partij (inclusief andere klanten en personeel) of schade aan eigendommen, behouden wij ons het recht voor om de vakantie van de betrokkene zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. In deze situatie eindigen onze verantwoordelijkheden jegens die persoon (inclusief eventuele retourtransportregelingen) onmiddellijk en zijn wij niet verantwoordelijk voor het vergoeden van eventuele kosten of uitgaven die zij als gevolg daarvan kunnen maken. Wij zullen geen restitutie verlenen of enige compensatie betalen aan de betrokken persoon of aan leden van zijn/haar gezelschap of medewerkers die als gevolg daarvan hun vakantie willen inkorten.

19. Website-informatie en nauwkeurigheid

Er is alle redelijke zorg besteed om ervoor te zorgen dat de beschrijvingen, feiten of meningen op onze website naar ons beste weten correct zijn op het moment van publicatie. Chaletplattegronden en resortplattegronden mogen alleen worden gebruikt als indicatie van de indeling. Schaal en afmetingen zijn onder voorbehoud van fouten en meubilair en kamerindelingen kunnen worden gewijzigd. De geuite meningen zijn persoonlijk voor de auteurs en foto's hebben alleen betrekking op een specifieke bestemming als ze specifiek zijn onderschrift. De klant moet er rekening mee houden dat met betrekking tot de informatie die wordt gegeven over de resorts en bepaalde faciliteiten die beschikbaar zijn binnen het resort, wij niet te allen tijde de nauwkeurigheid kunnen garanderen of dat er een bepaalde activiteit zal plaatsvinden omdat deze diensten niet onder onze controle staan.

20. Overboekingen

 1. Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt de reservering als bevestigd beschouwd wanneer u de volledige transfer heeft betaald.
 2. Wij behouden ons het recht voor om boekingen uit te besteden/uit te besteden aan andere erkende transportbedrijven om de reis van een klant uit te voeren. Wanneer u reist met een partnerbedrijf van Reach4thealps, houd er dan rekening mee dat er afwijkingen kunnen zijn in de algemene voorwaarden. Als dit het geval is, ontvangt u van ons een e-mail met informatie over de details en het proces van de onderaannemer.
 3. In uiterst zeldzame gevallen waarin een boeking is gemaakt en betaald en er geen beschikbaarheid is, wordt de overdracht door het bedrijf geannuleerd en wordt er binnen 24 uur na het plaatsen van de boeking een volledige terugbetaling uitgevoerd. De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van deze annulering en terugbetaling.
 4. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige aankomst- en vertrektijden van vluchten, contactinformatie, inclusief e-mailadres en mobiel telefoonnummer. Elke storing in de dienstverlening als gevolg van het feit dat Reach4thealps onjuiste contactgegevens heeft, wordt geacht de schuld van de klant te zijn en er zal geen compensatie beschikbaar zijn.
 5. Reach4thealps-transfers worden gedeeld, tenzij anders vermeld, wat betekent dat u en/of uw gezelschap met andere klanten kunnen reizen.
 6. U wordt opgewacht door een chauffeur van Reach4thealps of een luchthavenvertegenwoordiger en krijgt de vertrekgegevens door. Onder normale omstandigheden kan een maximale wachttijd van één uur nodig zijn om deel te nemen aan een gedeelde transfer. Bij vluchten die vóór 09.00 uur en na 21.00 uur aankomen, kunnen de wachttijden langer zijn.
 7. U ontvangt de dag voor uw vertrek een ophaaltijd via een medewerker van Reach4thealps of rechtstreeks van een externe leverancier. De ophaaltijden zijn minimaal drie uur vóór vertrek van de vlucht en kunnen naar eigen goeddunken verder vóór de vluchttijd worden vastgesteld vanwege weers- en wegomstandigheden en variaties in het vluchtschema.
 8. Als vluchten vertraagd zijn, worden klanten verplaatst naar de eerstvolgende beschikbare stoelen, maar dit kan resulteren in een langere wachttijd bij aankomst.
 9. Als een klant zijn vlucht mist, zal Reach4thealps proberen dit te regelen, maar is dan niet verantwoordelijk voor deze overdracht vanwege de late kennisgeving van wijziging van omstandigheden
 10. Een klant kan elke geboekte reis annuleren met een opzegtermijn van minimaal 14 dagen en een volledige terugbetaling of boekingskrediet voor een toekomstige reis aanvragen.
 11. Alle klanten krijgen ruimte toegewezen om 2 stuks bagage te vervoeren (één tas of koffer van standaardformaat EN één stuk handbagage) PLUS één ski- of snowboardtas. We moeten dit tijdens het boeken aan fietsen doorgeven. Mocht de klant zich zonder voorafgaande kennisgeving met meer dan dit toegewezen bedrag aanbieden, behouden wij ons het recht voor om een toeslag voor overbagage in rekening te brengen om eventuele extra kosten te dekken of om het vervoer van de extra bagage te weigeren.
 12. De eigendommen van de klant worden vervoerd op eigen risico en Reach4thealps kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade.

 

nl_NLNederlands